Slim Ballpoint

Slim Ballpoint

$45.00Price

White with black thread acrylic body ballpoint with black enamel hardware.